Werkveld
Cyber Advies

Bekijk de video
Stop de video

Wat is het werkveld Cyber Advies?

In dit werkveld gaat het om bredere advisering. Breder betekent dat je als adviseur cybersecurity van drie kanten bekijkt: techniek, organisatie en mensen. Een adviseur voelt zich thuis in het cyberdomein en spreekt de talen van deze drie gebieden, maar is geen specialist.

 

Wat voor functies zijn er in Cyber Advies?

Adviseur cybersecurity
In vacatureteksten kom je verschillende benamingen tegen voor functies in dit werkveld:

  • Adviseur cybersecurity
  • Consultant informatiebeveiliging
  • Adviseur informatiebeveiliging
  • Cybersecurity consultant
  • Information security consultant
  • Adviseur cyberweerbaarheid

Bij een entrée- of opstapfunctie staat er vaak ‘aankomend’ voor de functiebenaming. Dat betekent dat je nog geen duizenden vlieguren hebt gemaakt in cybersecurity. Wel heb je werkervaring en mensenkennis opgedaan, bijvoorbeeld als adviseur, ICT’er, manager of in HR.

Wat doe je als (aankomend) cybersecurity adviseur?

Wat je in dit werkveld concreet doet hangt af van de opdracht en je rol als externe of interne adviseur. Adviseurs die binnenkomen bij een bedrijf of organisatie met vragen eerst goed door om de situatie in kaart te brengen en te analyseren waar de kwetsbaarheden, de zwakke schakels, zitten. Criminele hackers hebben maar één achterdeurtje nodig om de systemen, netwerken, bedrijfsprocessen en vitale infrastructuur totaal te ontregelen. De impact kan gigantisch zijn. Adviseurs werken in teamverband. Zij doen een beroep op verschillende specialisten: een risicoanalist, een ICT-expert, iemand die de organisatie, processen en regels goed kent. Adviseurs bekijken de vraag van verschillende kanten, onderscheiden oorzaken en gevolgen en proberen oplossingen te bedenken. De gesprekspartner is het management of een bepaalde stafafdeling (financiën, juridische zaken, ICT, HR) bij een groter bedrijf of organisatie of de directeur bij een kleiner bedrijf. Als aankomend adviseur luister je, vraag je door, ondersteun je, voer je gesprekken, maak je verslagen en denk je mee over oplossingen. Je kunt je adviesvaardigheden en werkervaring heel goed gebruiken. Tegelijkertijd ben je nieuw in de wereld van cybersecurity. Je moet nog vlieguren maken. Daarom sta je open voor begeleiding, coaching en feedback door ervaren adviseurs in dit werkveld.

Meer informatie

Ben ik geschikt voor de entreefunctie aankomend adviseur cybersecurity?

Herken je je in het profiel en heb je ruim voldoende vaardigheden, dan ben je in principe geschikt. Je kunt de test invullen om te checken of te uitkomst leidt naar het werkveld Cyber Advies. Is dat zo, dan bevestigt dit je potentiële geschiktheid voor dit werkveld. 

Wat is het doorstroomperspectief naar bestaande beroepen in het bredere cyber werkveld?

Vanuit de entreefunctie aankomend adviseur cybersecurity kun je doorgroeien naar een van volgende beroepen in het cybersecurity werkveld: 

Adviseur cybersecurity

Functionaris informatiebeveiliging 
Manager informatiebeveiliging  
ICT-beveiligingsspecialist 1 (mbo-niveau) 
ICT-beveiligingsspecialist 2 (hbo-niveau) 
ICT-beveiligingsspecialist 3 (wo-niveau)

Dit zijn de Engelse benamingen: 

Cyber Security Consultant 
Information Security Officer (ISO) 
Information Security Manager (ISM) 
ICT Security Specialist 1 (vocational level) 
ICT Security Specialist 2 (applied level) 
ICT Security Specialist 3 (research level)