Werkveld
Cyber Beleid en Coördinatie

Bekijk de video
Stop de video

Wat is het werkveld Cyber Beleid & Coördinatie?

In dit werkveld gaat het om het opstellen, monitoren en evalueren van het beleid van het bedrijfs- of organisatiebrede beleid informatieveiligheid en het coördineren van verschillende projecten en activiteiten op dit gebied. Een beleidsmedewerker/ coördinator kan cybersecurity van drie kanten bekijken: techniek, organisatie en mensen. De nadruk ligt met name op de organisatie (processen) en mensen (gedrag) en minder op de technische (ICT-) kant.

 

Wat voor functies zijn er in Cyber Beleid & Coördinatie?

Beleidsmedewerker cybersecurity
In vacatureteksten kom je verschillende benamingen tegen voor functies in dit werkveld:

 • Beleidsmedewerker cybersecurity
 • Beleidsmedewerker informatieveiligheid
 • Information Security Officer
 • Coördinator cybersecurity
 • Projectcoördinator cybersecurity
 • Cybersecurity programmacoördinator 
 • Manager Cyber Strategy 


Bij een entrée- of opstapfunctie staat er vaak ‘aankomend’ voor de functiebenaming. Dat betekent dat je nog geen duizenden vlieguren hebt gemaakt in cybersecurity. Wel heb je werkervaring en mensenkennis opgedaan, bijvoorbeeld als project- of programmamanager, lijnmanager, beleidsmedewerker, senior accountmanager, bedrijfsjurist, adviseur of in marketing en communicatie of in HR.

 

Wat doe je als (aankomend) beleidsmedewerker cybersecurity?

Als aankomend beleidsmedewerker cybersecurity help je bij de voorbereiding en uitvoering van de volgende taken:

 • opstellen van organisatiebreed beleid op het gebied van informatieveiligheid
 • implementeren van de afgesproken maatregelen in de organisatie
 • monitoren en evalueren van de effectiviteit van de maatregelen (meestal risicobeheersingsmaatregelen)
 • overleggen over informatiebeveiligingsvraagstukken met het management en collega professionals op het gebied van informatiebeveiliging
 • zorgen dat de organisatie waar je werkt voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en standaarden voor informatiebeveiliging in de branche 
 • regisseren en coördineren van cybersecurity projecten 
 • inhoudelijk voorbereiden en organiseren van bewustwordingstrainingen, workshops en campagnes
 • zoeken naar mogelijkheden om te innoveren aan de hand van actuele cybersecurity thema’s
 • registreren en analyseren van cyber incidenten
 • rapporteren over informatieveiligheidsvraagstukken
 • coördineren van de verantwoording over informatieveiligheid aan het management

Als beleidsmedewerker cybersecurity kun je werken bij een bedrijf, overheidsinstelling of kennisinstelling.

Bij het karakter van de entree-/startfunctie hoort dat je nieuw bent in de wereld van cybersecurity. Je moet als aankomend beleidsadviseur nog vlieguren maken. Daarom sta je open voor begeleiding, coaching en feedback door ervaren beleidsadviseurs in dit werkveld. 

Je werkt nauw samen met collega’s intern en extern, met het management en met adviseurs in het cybersecurity domein. 

Heb je ten minste tien jaar werkervaring als senior manager in een groot bedrijf of grote organisatie, dan is de kans groot dat je een steile leercurve doorloopt en relatief snel kunt groeien naar de functie van beleidsmedewerker cybersecurity. 

Meer informatie

Ben ik geschikt voor de entreefunctie aankomend beleidsmedewerker cybersecurity?

Herken je je in het profiel en heb je de bovengenoemde kennis en vaardigheden in huis, dan ben je in principe geschikt. Je kunt de test invullen om te checken of te uitkomst leidt naar het werkveld Cyber Beleid & Coördinatie. Is dat zo, dan bevestigt dit je potentiële geschiktheid voor dit werkveld. 

Wat is het doorstroomperspectief naar bestaande beroepen in het bredere cyber werkveld?

Vanuit de entreefunctie aankomend beleidsmedewerker cybersecurity kun je doorgroeien naar een van volgende beroepen in het cybersecurity werkveld: 

Functionaris informatiebeveiliging 
Hoofd informatiebeveiliging 
Adviseur cybersecurity 

Dit zijn de Engelse benamingen: 

Information Security Officer (ISO) 
Chief Information Security Officer (CISO) 
Cybersecurity Consultant