Werkveld
Cyber Crisis Management

Bekijk de video
Stop de video

Wat is het werkveld Cyber Crisis Management?

In dit werkveld gaat het om eerstelijnshulp bij cyberincidenten. Een ‘cybercrisismanager’ brengt de situatie snel en systematisch in kaart en kijkt wat er moet gebeuren om de schade te beperken. De crisismanager bekijkt cybersecurity van drie kanten bekijken: techniek, organisatie en mensen. De nadruk in dit werkveld ligt op de technische (ICT-) en organisatorische (processen) kant, maar ook op de ‘human factor’ (gedrag, menselijke fouten).  


Wat voor functies zijn er in Crisis Management?

Crisismanager cybersecurity
In vacatureteksten kom je verschillende benamingen tegen voor functies in dit werkveld:

 • Crisismanager cybersecurity
 • Cyber Crisis Management
 • Consultant Cyber Incident Response Specialist
 • Cyber Crime Analyst / Investigator
 • Incident Analyst / Responder


Bij een entrée- of opstapfunctie staat er vaak ‘aankomend’ voor de functiebenaming. Dat betekent dat je nog geen duizenden vlieguren hebt gemaakt in cybersecurity. Wel heb je werkervaring en mensenkennis opgedaan, bijvoorbeeld als beveiligingsmedewerker, lijnmanager, ICT’er, teamleider, projectleider of campagneleider.

 

Wat doe je als (aankomend) crisismanager cybersecurity?

Als aankomend crisismanager cybersecurity help je bij de voorbereiding en uitvoering van de volgende taken:

 • snel overzicht krijgen over de crisissituatie: bekende en (nog) onbekende factoren, uitval van systemen, processen, infrastructuur en mogelijke vervolgschade
 • instellen van crisismanagement team bij de organisatie
 • analyseren van scenario’s voor adequate maatregelen in samenwerking met specialisten
 • in staat rol te vervullen als ‘cyber incident triagist’ 
 • in staat zelf eerste hulp te leveren bij cyberincidenten (uitvoering van besluiten crisismanagementteam)
 • adviseren van het management in specifieke gevallen (denk aan een claim tot betaling van losgeld om versleutelde bestanden te ontgrendelen in geval van gijzelsoftware)
 • bedenken van scenario’s voor oefeningen (crisissimulaties)
 • evalueren van prestaties van crisismanagementteam
 • opbouwen van expertise over effectieve en efficiënte acties bij cyberincidenten. 

Als crisismanager cybersecurity kun je werken bij een bedrijf, overheidsinstelling, kennisinstelling of adviesbureau. 

Bij het karakter van de entree-/startfunctie hoort dat je nieuw bent in de wereld van cybersecurity. Je moet als aankomend crisismanager nog vlieguren maken. Daarom sta je open voor begeleiding, coaching en feedback door ervaren managers in die werkveld. 

Je werkt nauw samen met collega’s intern en extern, denk aan het management, adviseurs en technisch specialisten.

Heb je ruime ervaring in crisismanagement in een groot bedrijf of grote organisatie, dan is de kans groot dat je een steile leercurve doorloopt en relatief snel kunt groeien naar de functie van crisismanager cybersecurity. 

Kies je voor kortdurende training of cursus, vergelijk dan het aanbod van de volgende opleiders:

Meer informatie

Ben ik geschikt voor de entreefunctie aankomend crisismanager cybersecurity?

Herken je je in het profiel en heb je de bovengenoemde kennis en vaardigheden in huis, dan ben je in principe geschikt. Je kunt de test invullen om te checken of te uitkomst leidt naar het werkveld Cyber Crisis Management. Is dat zo, dan bevestigt dit je potentiële geschiktheid voor dit werkveld. 

Wat is het doorstroomperspectief naar bestaande beroepen in het bredere cyber werkveld?

Vanuit de entreefunctie aankomend crisismanager cybersecuritykun je doorgroeien naar een van volgende beroepen in het cybersecurity werkveld: 

Crisismanager 
Bedrijfscontinuïteitsmanager 
ICT-beveiligingsmanager

Dit zijn de Engelse benamingen: 

Crisis Manager 
Business Continuity Manager 
ICT Security Manager