Werkveld
Cyber Forensisch Onderzoek

Bekijk de video
Stop de video

Wat is het werkveld Cyber Forensisch Onderzoek?

In dit werkveld gaat het om het opsporen en onderzoeken van onder meer fraude bij cyberincidenten. Een forensisch onderzoeker kan cybersecurity van drie kanten bekijken: techniek, organisatie en mensen. De nadruk ligt iets meer op de technische (ICT-) kant en iets minder op de organisatie (processen) en mensen (gedrag) kant.

Wat voor functies zijn er in Cyber Forensisch Onderzoek?

Forensisch onderzoeker cybersecurity
In vacatureteksten kom je verschillende benamingen tegen voor functies in dit werkveld:

 • Forensisch onderzoeker cybersecurity
 • Cyber Crime Analyst / Investigator
 • Digitale fraudeonderzoeker
 • Digitaal rechercheur
 • Digitaal forensisch onderzoeker
 • IT-fraudespecialist
 • Forensic Cyber Specialist
 • Forensisch analist
 • Fraude analist

Bij een entrée- of opstapfunctie staat er vaak ‘aankomend’ voor de functiebenaming.  Dat betekent dat je nog geen duizenden vlieguren hebt gemaakt in cybersecurity. Wel heb je werkervaring en mensenkennis opgedaan, bijvoorbeeld als juridisch adviseur, facilitair manager, inkoopmanager, teamleider, bedrijfsleider, psycholoog, ICT’er of in HR
 

Wat doe je als (aankomend) forensisch onderzoeker cybersecurity?

Als aankomend forensisch onderzoeker cybersecurity help je bij de voorbereiding en uitvoering van de volgende taken:

 • onderzoeken van de rol van (niet-opzettelijke) menselijke fouten bij cyberincidenten
 • onderzoeken van de vraag of criminele hackers hulp hebben gehad van binnenuit (door medewerkers van de organisatie of derden die toegang hadden tot de systemen)
 • interviewen van verdachten
 • adviseren over de preventie, herkenning en bestrijding van cyberfraude
 • rapporteren aan het management
 • adviseren van het crisismanagementteam over mogelijke opties in geval van cyberindicenten
 • adviseren van het management over de aanpak van ondermijning

Bij het karakter van de entree-/startfunctie hoort dat je nieuw bent in de wereld van cybersecurity. Je moet als aankomend forensisch onderzoeker nog vlieguren maken. Daarom sta je open voor begeleiding, coaching en feedback door ervaren onderzoekers in die werkveld. 

Je werkt nauw samen met collega’s intern en extern, denk aan het management, adviseurs, analisten en technisch specialisten.

Kies je voor kortdurende training of cursus, vergelijk dan het aanbod van de volgende opleiders:

Meer informatie

Ben ik geschikt voor de entreefunctie aankomend forensisch onderzoeker cybersecurity?

Herken je je in het profiel en heb je de bovengenoemde kennis en vaardigheden in huis, dan ben je in principe geschikt. Je kunt de test invullen om te checken of te uitkomst leidt naar het werkveld Cyber Fraude Onderzoek. Is dat zo, dan bevestigt dit je potentiële geschiktheid voor dit werkveld

Wat is het doorstroomperspectief naar bestaande beroepen in het bredere cyber werkveld?

Vanuit de entreefunctie aankomend forensisch onderzoeker cybersecurity kun je doorgroeien naar een van volgende beroepen in het cybersecurity werkveld: 

Forensisch onderzoeker 
Fraudeonderzoeker 
Digitaal rechercheur 
Financieel rechercheur 
Forensisch-technisch analist

Dit zijn de Engelse benamingen: 

Forensic Investigator 
Fraud Examiner (CFE) 
Digital Detective 
Financial Detective 
Forensic Technical Analyst