Andere profielen van cyber security

In de keuzetest hebben we een aantal activiteiten opgenomen die niet zoveel te maken hebben met het cyberdomein. Als jouw score op dit soort vragen hoger is dan 70% en je scoort niet hoger dan 50% op een van de andere werkvelden, dan kom je terecht in het niet-cyber profiel. Dat kan ook gebeuren door een combinatie van de uitkomst van de test en jouw instroomprofiel (achtergrond, hoogst genoten opleiding en werkervaring). Je kunt dan andere omscholingskansen verkennen op een van de websites hieronder. Of eens gaan praten met een goede loopbaancoach.

 

Websites met andere omscholingskansen: